ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

กศน.ตำบลงิ้วราย

 • ต.งิ้วราย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: ADSL, ชนิดบริการ: ADSL
  • ความเร็ว: 10240/512 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

กศน.ตำบลจักรสีห์

 • ต.จักรสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: ADSL, ชนิดบริการ: ADSL
  • ความเร็ว: 10240/512 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

กศน.ตำบลเฉลิมพระเกียรติวัดเสาธงทอง

 • ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: ADSL, ชนิดบริการ: ADSL
  • ความเร็ว: 4096/512 kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

กศน.ตำบลเฉลิมพระเกีรติตำบลพักทัน

 • ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: ADSL, ชนิดบริการ: ADSL
  • ความเร็ว: 4096/512 kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

กศน.ตำบลชีน้ำร้าย

 • ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi_Net, ชนิดบริการ: Wi_Net
  • ความเร็ว: 7168/512 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

กศน.ตำบลเชิงกลัด

 • ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: ADSL, ชนิดบริการ: ADSL
  • ความเร็ว: 4096/512 kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

กศน.ตำบลต้นโพธิ์

 • ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: FTTx, ชนิดบริการ: FTTx
  • ความเร็ว: 20/2 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

กศน.ตำบลถอนสมอ

 • ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi_Net, ชนิดบริการ: Wi_Net
  • ความเร็ว: 4096/512 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

กศน.ตำบลทองเอน

 • ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: FTTx, ชนิดบริการ: FTTx
  • ความเร็ว: 20/2 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

กศน.ตำบลทับยา

 • ต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: FTTx, ชนิดบริการ: FTTx
  • ความเร็ว: 20/2 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52