ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

คุรุประชาสรรค์ศึกษา  แผนที่กูเกิ้ล

 • เนินสูง หมู่5 ถ.บ้านดงงาม-วังชมพู
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

จริมอนุสรณ์ 2  แผนที่กูเกิ้ล

 • ชัยมงคล หมู่8
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • โทร 055499301
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

จริมอนุสรณ์1  แผนที่กูเกิ้ล

 • ปางหมิ่น หมู่11
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • โทร 010399113
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

เจริญราฎร์อุปถัมภ์  แผนที่กูเกิ้ล

 • ห้วยเจริญ หมู่8
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53190
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1  แผนที่กูเกิ้ล

 • ห้วยน้อยกา หมู่1 ถ.อุตรดิตถ์-บ้านโคก
 • อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์, 53180
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

ชายเขาวิทยา  แผนที่กูเกิ้ล

 • ชายเขา หมู่5 ถ.ชายเขา-นานกกก
 • ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055447021
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

ชุมชนไกรลาสวิทยาคม  แผนที่กูเกิ้ล

 • แสนตอ หมู่4 ถ.เพชรานุรักษ์
 • อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, 53110
 • โทร 055481126
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ้านแก่ง หมู่2 ถ.อุตรดิตถ์-พิชัย
 • ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์, 53140
 • โทร 055491120
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

ชุมชนบ้านโคน สาขาวัดหาดกำแพง  แผนที่กูเกิ้ล

 • หาดกำแพง หมู่5
 • อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

ชุมชนบ้านดง  แผนที่กูเกิ้ล

 • ดง หมู่3
 • ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055455182
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 6 Mbps (5542X0068)ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52