ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

บ้านนาไพร  แผนที่กูเกิ้ล

 • นาไพร หมู่4
 • อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์, 53160
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5548X0045)

บ้านนายาง  แผนที่กูเกิ้ล

 • นายาง หมู่7
 • ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055470509
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: DSL-VPN, ชนิดบริการ: DSL-VPN
  • ความเร็ว: 4096/512 Kbps., สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านนาไร่เดียว  แผนที่กูเกิ้ล

 • นาไร่เดียว หมู่5
 • อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์, 53160
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านนาหน่ำ  แผนที่กูเกิ้ล

 • นาหน่ำ หมู่2 ถ.ฟากท่า-บ้านโคก
 • อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์, 53160
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านนาอิน  แผนที่กูเกิ้ล

 • ใต้ หมู่5
 • ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055478642
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: DSL-VPN, ชนิดบริการ: DSL-VPN
  • ความเร็ว: 4096/512 Kbps., สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านน้ำไคร้  แผนที่กูเกิ้ล

 • น้ำไคร้ หมู่9
 • ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055430011
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 5543P0007, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านน้ำไคร้  แผนที่กูเกิ้ล

 • น้ำไคร้ หมู่1
 • อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, 53110
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านน้ำต๊ะ  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ้านน้ำต๊ะ หมู่8
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านน้ำไผ่  แผนที่กูเกิ้ล

 • น้ำไผ่ หมู่11
 • ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055430008
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214  แผนที่กูเกิ้ล  เว็บไซต์  อีเมล์     

 • น้ำพี้ หมู่1
 • ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์, 53230
 • โทร 055479164
 • โทรสาร 055479164
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5541X0082)



ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52