ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

บ้านน้ำแพ  แผนที่กูเกิ้ล

 • น้ำแพ หมู่2
 • อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์, 53180
 • โทร 055
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  แผนที่กูเกิ้ล

 • น้ำลอก หมู่13
 • ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์, 53230
 • โทร 055410119
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านน้ำลัดสามัคคี  แผนที่กูเกิ้ล

 • น้ำลัด หมู่5 ถ.ห้วยน้อยกา-บ่อเบี้ย
 • อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์, 53180
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านน้ำลี  แผนที่กูเกิ้ล

 • น้ำลี หมู่6 ถ.รพช.
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านน้ำหมัน  แผนที่กูเกิ้ล

 • น้ำหมัน หมู่5
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5548X0022)

บ้านน้ำหมีใหญ่  แผนที่กูเกิ้ล

 • น้ำหมีใหญ่ หมู่1
 • ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์, 53230
 • โทร 055415431
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านเนินซ่าน  แผนที่กูเกิ้ล

 • เนินซ่าน หมู่9
 • ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, 53210
 • โทร 055410017
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: DSL-VPN, ชนิดบริการ: DSL-VPN
  • ความเร็ว: 4096/512 Kbps., สถานะ: ไม่ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านในเมือง  แผนที่กูเกิ้ล

 • หมู่3
 • ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055421253
 • โทรสาร 055422138
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: DSL-VPN, ชนิดบริการ: DSL-VPN
  • ความเร็ว: 4096/512 Kbps., สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านบ่อเบี้ย  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ่อเบี้ย หมู่1
 • อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์, 53180
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านบ่อพระ  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ่อพระ หมู่7
 • ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055410074
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • , สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52