ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

ชุมชนบ้านนากล่ำ  แผนที่กูเกิ้ล

 • นากล่ำ หมู่2
 • อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, 53110
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5548X0032)

ชุมชนบ้านวังหิน  แผนที่กูเกิ้ล

 • วังหิน หมู่12 ถ.-
 • ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์, 53140
 • โทร 055491167
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 6 Mbps (5542X0135)

ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร  แผนที่กูเกิ้ล  อีเมล์     

 • ผาเลือด หมู่1
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53190
 • โทร 055478083
 • โทรสาร 055478083
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 6 Mbps (5548X0094)

ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา  แผนที่กูเกิ้ล  อีเมล์     

 • เกาะตาเพ็ชร หมู่3
 • ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, 53210
 • โทร 055443248
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5541X0162)

ชุมชนเมืองปากฝาง  แผนที่กูเกิ้ล  อีเมล์     

 • ปากฝาง หมู่8
 • ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055449227
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5541X0218)

ชุมชนวัดบรมธาตุ  แผนที่กูเกิ้ล

 • ทุ่งยั้ง หมู่3 ถ.บรมอาสน์
 • ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, 53210
 • โทร 055453425
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps., สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

ชุมชนวัดมหาธาตุ  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ้านใหม่พัฒนา หมู่6
 • อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์, 53160
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

ชุมชนหัวดง  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ้านดง หมู่3
 • ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, 53130
 • โทร 055431383
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5541X0219)

ดอนแก้ว  แผนที่กูเกิ้ล

 • ต้นเกลือ หมู่4 ถ.อุตรดิตถ์-เขาน้ำตก
 • ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, 53130
 • โทร 055457423
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ไม่ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

ด่านแม่คํามัน  แผนที่กูเกิ้ล

 • ด่านแม่คำมัน หมู่8
 • ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, 53210
 • โทร 055479486
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5541X0214)ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52