ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)  แผนที่กูเกิ้ล

 • น้ำสิงห์ใต้ หมู่5
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2  แผนที่กูเกิ้ล

 • นิคมฯ2 หมู่1
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: CAT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ไม่ใช้งาน
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3  แผนที่กูเกิ้ล

 • ห้วยหัวช้าง หมู่4
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • โทร 055473248
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: Wi_Net
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5548X0025)

นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6  แผนที่กูเกิ้ล

 • หาดไก่ต้อย หมู่3
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53190
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1  แผนที่กูเกิ้ล

 • ประชาสาร หมู่5
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • โทร 055499495
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: Wi_Net
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5548X0026)

นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4  แผนที่กูเกิ้ล  อีเมล์     

 • สามร้อยเมตร หมู่2
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • โทร 055499444
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5  แผนที่กูเกิ้ล

 • ปากดง หมู่1
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านกองโค  แผนที่กูเกิ้ล

 • กองโค หมู่6
 • ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055421375
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5542X0040)

บ้านกิ่วเคียน  แผนที่กูเกิ้ล

 • กิ่วเคียน หมู่12
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • โทร 055419216
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านขอม  แผนที่กูเกิ้ล

 • ขอม หมู่5
 • ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055478687
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52