ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

บ้านข่อยสูง  แผนที่กูเกิ้ล

 • ข่อยสูง หมู่1
 • ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์, 53140
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านขุนฝาง  แผนที่กูเกิ้ล

 • ขุนฝาง หมู่6
 • ต.ขุนฝาง อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055430007
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านคลองกล้วย  แผนที่กูเกิ้ล

 • คลองกล้วย หมู่8
 • ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • , สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านคลองกะชี  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ้านคลองกะชี หมู่7
 • ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: DSL-VPN, ชนิดบริการ: DSL-VPN
  • ความเร็ว: 4096/512 Kbps., สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านคลองกะพั้ว  แผนที่กูเกิ้ล

 • คลองกะพั้ว หมู่6
 • ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055470983
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • , สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านคลองเรียงงาม  แผนที่กูเกิ้ล

 • คลองเรียงงาม หมู่8
 • ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055478892
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi_Net, ชนิดบริการ: Wi_Net
  • , สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านคลองละมุง  แผนที่กูเกิ้ล

 • คลองละมุง หมู่4
 • ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi_Net, ชนิดบริการ: Wi_Net
  • , สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านคลองละวาน  แผนที่กูเกิ้ล

 • คลองละวาน หมู่6 ถ.พิชัย-นายาง
 • ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านคุ้งตะเภา  แผนที่กูเกิ้ล

 • คุ้งตะเภา หมู่4 ถ.สายที่ 11 เด่นชัย-พิษณุโลก
 • ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055429156
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านงอมมด  แผนที่กูเกิ้ล

 • งอมมด หมู่2
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53110
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52