ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

บ้านงิ้วงาม  แผนที่กูเกิ้ล

 • งิ้วงาม หมู่4 ถ.งิ้วงาม-ผาเลือด
 • ต.งิ้วงาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055448366
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5541X0057)

บ้านชําตก  แผนที่กูเกิ้ล

 • ชำตก หมู่8
 • ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53220
 • โทร 055478813
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านชําทอง  แผนที่กูเกิ้ล

 • ชำทอง หมู่8
 • ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์, 53140
 • โทร 055491545
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านชําบอน  แผนที่กูเกิ้ล

 • ชำบอน หมู่4
 • อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์, 53160
 • โทร 099585003
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านชําผักหนาม  แผนที่กูเกิ้ล

 • ชำผักหนาม หมู่2
 • ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์, 53210
 • โทร 055430017
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • , สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านชําสอง  แผนที่กูเกิ้ล  เว็บไซต์  อีเมล์     

 • ชำสอง หมู่6
 • ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53220
 • โทร 055470305
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: Wi_Net
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5542X0047)

บ้านชําหนึ่ง  แผนที่กูเกิ้ล

 • ชำหนึ่ง หมู่5
 • ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53220
 • โทร 055478871
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านไชยมงคล  แผนที่กูเกิ้ล

 • ไชยมงคล หมู่9
 • ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์, 53140
 • โทร 055454203
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านซ่านสามัคคี  แผนที่กูเกิ้ล

 • ซ่าน หมู่6
 • ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055445013
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านซําบ้อ  แผนที่กูเกิ้ล

 • ซำบ้อ หมู่11
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53190
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52