ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

บ้านดงช้างดี  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ้านดงช้างดี หมู่8
 • ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi_Net, ชนิดบริการ: Wi_Net
  • ความเร็ว: 4096/512 Kbps., สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านดอนโพ  แผนที่กูเกิ้ล

 • หม้อ หมู่7
 • ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055422194
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps., สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านดารา  แผนที่กูเกิ้ล

 • ดารา หมู่5
 • ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53220
 • โทร 055496001
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านดินแดง  แผนที่กูเกิ้ล

 • ท่าดินแดง หมู่10 ถ.ป่าขนุน-พิชัย
 • ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055421587
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านเด่นชาติ  แผนที่กูเกิ้ล

 • เด่นชาติ หมู่8
 • อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์, 53180
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านเด่นด่าน  แผนที่กูเกิ้ล

 • เด่นด่าน หมู่2 ถ.อุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์
 • ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055430010
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านเด่นสําโรง  แผนที่กูเกิ้ล

 • เด่นสำโรง หมู่4
 • ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์, 53140
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านเด่นเหล็ก  แผนที่กูเกิ้ล

 • เด่นเหล็ก หมู่3
 • อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, 53110
 • โทร 055410377
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 6 Mbps (5548X0029)

บ้านเดิ่น  แผนที่กูเกิ้ล

 • เดิ่น หมู่2
 • อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์, 53160
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านต้นขนุน  แผนที่กูเกิ้ล

 • ต้นขนุน หมู่3 ถ.น้ำปาด-บ้านเพีย
 • อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, 53110
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52