ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

บ้านต้นม่วง  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ้านต้นม่วง หมู่4
 • อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, 53110
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านเต่าไหเหนือ  แผนที่กูเกิ้ล

 • เต่าไหเหนือ หมู่2
 • ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53220
 • โทร 055430050
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านทรายขาว  แผนที่กูเกิ้ล

 • ทรายขาว หมู่8
 • อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, 53110
 • โทร 018884646
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านทรายงามวิทยา  แผนที่กูเกิ้ล

 • ทรายงาม หมู่10
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ้านทับใหม่ หมู่1 ถ.ป่าขนุน-พิชัย
 • ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์, 53000
 • โทร 055445015
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านท่าช้าง  แผนที่กูเกิ้ล

 • ท่าช้าง หมู่3 ถ.บ้านแสนขัน-บ้านแก่ง
 • ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์, 53230
 • โทร 055418055
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: ADSL, ชนิดบริการ: ADSL
  • ความเร็ว: 1024/512 Kbps., สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านท่าเดื่อ  แผนที่กูเกิ้ล

 • ท่าเดื่อ หมู่5
 • ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055478806
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • , สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านท่าโพธิ์  แผนที่กูเกิ้ล

 • ท่าโพธิ์ หมู่1
 • อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, 53110
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านท่ามะปราง  แผนที่กูเกิ้ล

 • ท่ามะปราง หมู่1
 • ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055484163
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านท้ายน้ำ  แผนที่กูเกิ้ล

 • ท้ายน้ำ หมู่5 ถ.ปากคลอง-หัวบึง
 • ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055421586
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52