ข้อมูลสถานศึกษา

fiogf49gjkf0d

บ้านท่าเรือ  แผนที่กูเกิ้ล

 • ท่าเรือ หมู่9
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านท่าสัก  แผนที่กูเกิ้ล

 • ท่าสัก หมู่1
 • ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53220
 • โทร 055496003
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5542X0141)

บ้านท่าสัก สาขาบ้านเต่าไหใต้  แผนที่กูเกิ้ล

 • เต่าไหใต้ หมู่4
 • ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53220
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านท่าอวน  แผนที่กูเกิ้ล

 • ท่าอวน หมู่1 ถ.-
 • ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์, 53140
 • โทร 055451280
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านทุ่งป่ากระถิน  แผนที่กูเกิ้ล

 • ทุ่งป่ากะถิน หมู่6
 • ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, 53120
 • โทร 055478740
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านนาแซง  แผนที่กูเกิ้ล

 • นาแซง หมู่3
 • อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์, 53160
 • โทร 013792561
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านนาต้นโพธิ์  แผนที่กูเกิ้ล

 • บ้านนาต้นโพธิ์ หมู่4
 • อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, 53150
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: Wi Link, ชนิดบริการ: Wi Link
  • , สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านนาบัว  แผนที่กูเกิ้ล

 • นาบัว หมู่5 ถ.บ้านโคก-ห้วยมุ่น
 • อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์, 53180
 • โทร 055
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 3 Mbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 4 Mbps (5548X0096)

บ้านนาป่าคาย  แผนที่กูเกิ้ล

 • นาป่าคาย หมู่4
 • ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์, 53230
 • โทร 055415636
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: TOT, ชนิดสื่อ: IP-VPN, ชนิดบริการ: IP-VPN
  • ความเร็ว: 30 Mbps, สถานะ: ติดตั้ง
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):

บ้านนาผักฮาด  แผนที่กูเกิ้ล

 • นาผักฮาด หมู่1
 • อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์, 53110
 • การติดตั้งสื่อของ (ศธ.):
   ผู้ให้บริการสื่อ: SAMART, ชนิดสื่อ: IP Star, ชนิดบริการ: IP Star
  • ความเร็ว: 2048/1024 Kbps, สถานะ: ตรวจรับ
 • การติดตั้งสื่อของ (ไอซีที):ปรับปรุงล่าสุด :12/5/2559 11:39:52