การปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาของ

 

การปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ในโครงการ MOENet

 

1. แผนการปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 378 แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

 
พื้นที่ จำนวน (แห่ง) กำหนดการ
ภาคกลาง 67 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคตะวันออก 37 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคใต้ 78 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคเหนือ 84 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
               
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

2. แผนการปรับเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.สป.)

 
ภาค จำนวน (แห่ง) กำหนดการ
ภาคกลาง 44 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคตะวันออก 23 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคใต้และปริมณฑล 52 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคเหนือ 71 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคอิสานเหนือ 53 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ภาคอิสานใต้ 29 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


ปรับปรุงล่าสุด :9/2/2560 15:01:57