ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต

Link ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของ ศธ.

 
Link ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ  http://speedtest.moe.go.th/
ขั้นตอนการทดสอบ
1. กรอกเลขรหัสโรงเรียน 8 หรือ 10 หลัก ชื่อสถานศึกษาจะปรากฎขึ้น
2. กดปุ่ม เริ่ม เพื่อทดสอบ
3. โปรแกรมจะทดสอบได้เฉพาะบน Computer เท่านั้น
4. มีปัญหารหัสโรงเรียนติดต่อ เจ้าหน้าที่ด้านล่าง
 
*กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Link อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเครือขายใดอยู่*
 
กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
โทร 0 2628 6607 , 0 2282 8283 , 0 2628 6607
โทรสาร 0 2282 8284
หรือติดต่อทาง E-mail ของผู้ดูแลในแต่ละภาคดังนี้
กรุงเทพและปริมณฑล : suphatsa@moe.go.th
ภาคใต้ : suphatsa@moe.go.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : thanin@moe.go.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : apichet@moe.go.th
ภาคเหนือ : panupak@moe.go.th
ภาคตะวันออก : pasitporn@moe.go.th
ภาคกลาง : nutthawut@moe.go.thปรับปรุงล่าสุด :28/2/2560 15:28:18