ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต


***************************************************************************************

ช่องทางที่ 1 Website

สามารเข้าไปแจ้งปัญหา ร้องเรียน ได้ที่ www.chk.moe.go.th และเลือกที่เมนู "ติดต่อเรา" โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

1. เลือกภูมิภาคที่ตั้งของหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อเป็นการติดต่อผู้ดูแลของแต่ละภูมิภาคโดยตรง

( รูปภาพที่ 1 )

2. กรอกข้อมูลที่จะแจ้งให้ครบถ้วน โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

2.1 กรอกหัวข้อเรื่องที่จะแจ้งปัญหา

2.2 ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้ที่แจ้งปัญหา

2.3 ระบุ Email ที่ใช้งานจริง เพื่อใช้ในการส่งปัญหา

2.4 กรอกปัญหา โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ

2.4.1 ชื่อ หน่วยงาน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เช่น โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

2.4.2 รายละเอียดเรื่องที่จะแจ้งปัญหา (ระบุปัญหาให้ชัดเจน)

2.4.3 ชื่อผู้แจ้ง และเบอร์ติดต่อกลับที่สามารถติดต่อได้ทันที

2.5 สามารถแนบไฟล์ หรือ รูปภาพ ประกอบกับการแจ้งปัญหามาได้ โดยการ upload ไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB

2.6 กรอกรหัสภาพในช่องที่กำหนด

2.7 ตรวจสอบข้อมูลแล้วกด ส่งเมล์

( รูปภาพที่ 2 )

เท่านี้ก็เสร็จสิ้นการแจ้งปัญหาผ่านเว็บไซต์แล้ว เมล์ดังกล่าวจะส่งไปหาผู้ที่ดูแลเครือข่ายของแต่ละภูมิภาคที่เลือกในช่องแรก


***************************************************************************************

ช่องทางที่ 2 Telephone

1. การแจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต MOENet ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ดังนี้

- 0 2282 8283 , 0 2282 8285 , 0 2281 1773 , 0 2282 0854 , 0 2628 6600 , 0 2628 1445 และ 0 2628 6607

2. ช่วงเวลาที่ให้บริการ

- วันจันทร์ - ศุกร์ >> สาถมารถแจ้งได้ในเวลา 06.30น. ถึง 18.30น.

- วันเสาร์ - อาทิตย์ >> สามารถแจ้งได้ในเวลา 08.00น. ถึง 17.00น.

3. วิธีในการแจ้งปัญหาทาง รร. ต้องมีข้อมูลดังนี้

3.1 ชื่อ รร. หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด

3.2 ปัญหาที่จะแจ้งบอกข้อมูลปัญหาให้ชัดเจน และ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตว่าเป็นของผู้ให้บริการรายใด

3.3 ระบุชื่อผู้แจ้ง , เบอร์ติดต่อ , และ Email เพื่อใช้ในการประสานงาน

***************************************************************************************

ช่องทางที่ 3 FAX

1. ช่องทางนี้สามารถส่งเอกสาร หนังสือราชการ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาได้ที่ เบอร์ 0 2282 8284

***************************************************************************************

ช่องทางที่ 4 Line Group


1. กลุ่ม Line เป็นช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ สอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ้งจะเป็นออกเป็น 5 กลุ่ม line ตามภูมิภาคต่างๆ รายละเอียดดังนี้

1.1 กลุ่ม LINE >>> กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ภาคใต้

ซึ่ง รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ภาคใต้ ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.2 กลุ่ม LINE >>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ซึ่ง รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.3 กลุ่ม LINE >>> ภาคกลาง

ซึ่ง รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด ภาคกลาง ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.4 กลุ่ม LINE >>> ภาคตะวันออก


ซึ่ง รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในจำหวัด ภาคตะวันออก ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1.5 กลุ่ม LINE >>> ภาคเหนือ


ซึ่ง รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในจำหวัด ภาคเหนือ ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ขั้นตอนการ Add LINE สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link นี้ http://h1.co.th/line/

***************************************************************************************

ช่องทางที่ 5 Email

E-mail ที่สามารถติดต่อหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่ moenet@moe.go.th

***************************************************************************************

ช่องทางที่ 6 Facebook

ชื่อ กลุ่ม Facebook ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต MOENet โดยสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ "MoeNet-Services" โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์คำว่า MoeNet-Services ที่ช่องค้นหาของ Facebook แล้วกดค้นหา

2. แล้วกดไปที่ปุ่ม "เข้าร่วม"

3. หาก กดเข้าร่วม แล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้ากลุ่ม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2628 1445 หรือที่ Email : nutthawut@moe.go.th

***************************************************************************************
กลุ่มระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปรับปรุงล่าสุด :15/5/2560 16:26:53