การปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษา สอศ.

1.การปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษาสังกัด สอศ.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะมีการดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยจะมีการปรับเปลี่ยนตามวันที่ดังนี้


ภาค
กำหนดเปลี่ยน IP Address

ภาคกลาง
วันที่ 10-13 มกราคม 2560

ภาคกลาง
วันที่ 10-13 มกราคม 2560

ภาคกลาง
วันที่ 10-13 มกราคม 2560

ภาคกลาง
วันที่ 10-13 มกราคม 2560

ภาคเหนือ
วันที่ 16-20 มกราคม 2560

ภาคเหนือ
วันที่ 16-20 มกราคม 2560

ภาคเหนือ
วันที่ 16-20 มกราคม 2560

ภาคอีสาน
วันที่ 23-31 มกราคม 2560

ภาคอีสาน
วันที่ 23-31 มกราคม 2560

ภาคอีสาน
วันที่ 23-31 มกราคม 2560

ภาคอีสาน
วันที่ 23-31 มกราคม 2560

ภาคใต้
วันที่ 1-3, 6-7 กุมภาพันธ์ 2560

ภาคใต้
วันที่ 1-3, 6-7 กุมภาพันธ์ 2560

ภาคใต้
วันที่ 1-3, 6-7 กุมภาพันธ์ 2560

ภาคตะวันออก - เทคนิค
วันที่ 8-10, 13-14 กุมภาพันธ์ 2560

ภาคตะวันออก - อื่นๆ
วันที่ 8-10, 13-14 กุมภาพันธ์ 2560
โดยจะมีทางเจ้าหน้าที่ของ MOENet และผู้ให้บริการในเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทำการ Remote ปรับเปลี่ยน IP ให้กับสถานศึกษา ซึ่งหากเกิดปัญหาในการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่
กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
 
โทร 0 2628 6607 , 0 2282 8283 , 0 2628 6607
โทรสาร 0 2282 8284
E-mail ของผู้ดูแลในแต่ละภาคดังนี้ 
กรุงเทพและปริมณฑล : suphatsa@moe.go.th
ภาคใต้ : suphatsa@moe.go.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : thanin@moe.go.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : apichet@moe.go.th
ภาคเหนือ : panupak@moe.go.th
ภาคตะวันออก : pasitporn@moe.go.th
ภาคกลาง : nutthawut@moe.go.th
ภาคใต้ : suphatsa@moe.go.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน : thanin@moe.go.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : apichet@moe.go.th
ภาคเหนือ : panupak@moe.go.th
ภาคตะวันออก : pasitporn@moe.go.th
ภาคกลาง : nutthawut@moe.go.th
 
*******************************************************************************************************************************

2.การแบ่งเลข IP ในคลาส C ออกเป็นเน็ตเวิร์คย่อย (SubNet)

 
 

EX 

 
 
 
*******************************************************************************************************************************

3.Gateway

 Gateway จะเป็น IP เลขที่ 2 ของ range นั้นๆ เช่น
สถานศึกษาได้ IP 192.168.1.1-8 /29 (supnet 255.255.255.248)

192.168.1.1

192.168.1.2 (ตัวนี้คือ Gateway ครับ)

192.168.1.3

192.168.1.4

192.168.1.5

192.168.1.6

192.168.1.7

192.168.1.8

*******************************************************************************************************************************

4.DNS

DNS ที่ใช้จะใช้เป็นหมายเลขเดิมที่เคยมีอยู่ เช่น

203.146.15.9
203.146.15.10
203.172.246.40
203.172.246.41
182.93.254.40
182.93.254.41


ปรับปรุงล่าสุด :25/4/2560 14:09:59