คำถาม : รหัส หน่วยงานและสถานศึกษาหาได้ที่ไหน

 

 คำตอบ : รายละเอียดตาม Link ข้างล่างครับ (adminจะ UP Link ขึ้นเว็บตามกำหนดการเปลี่ยน IP Address เพื่อจะได้ทำการทดสอบความเร็วหลังเปลี่ยน IP) หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร 0 2281 1773, Email : moenet@moe.go.th หรือ ผู้ดูแลแต่ละภูมิภาค

 

รหัส หน่วยงาน สพม., และ สพป., (รายละเอียดตาม Link ข้างล่าง)

 
 
 ***************************************************************************
 
 

 รหัส สถานศึกษาสังกัด สอศ. (รายละเอียดตาม Link ข้างล่าง)

 
 
*************************************************************************** 
 
 

รหัส โรงเรียนประชารัฐ เฟสที่ 1 จำนวน 3342 แห่ง (รายละเอียดตาม Link ข้างล่าง)

 
 
***************************************************************************
 
 

รหัส สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค (รายละเอียดตาม Link ข้างล่าง)

 
 
***************************************************************************

รหัส หน่วยงานสังกัด กศน. จำนวน 308 แห่ง ที่เปลี่ยน IP (รายละเอียดตาม Link ข้างล่าง)

 
*************************************************************************** 

ปรับปรุงล่าสุด :27/4/2560 10:59:16