การแจ้งปัญหาการใช้งานเครือข่าย MOENet

  •  
  • สายโทรศัพท์มีปัญหาแจ้งหมายเลข 1177 ตามด้วยรหัสพื้นที่ 3 ตัว และตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ต่อ Internet
  • ถ้า IP Share เสีย โทร 02-274-9491-5 หรือ 02 2759400 ต่อ 431 , 435 หรือ มือถือ 24 ชั่วโมง 01-3442845
  • ถ้าระบบ ipstar บริษัท samart แจ้งที่ เบอร์ 02-5891047 ต่อ 2 , 02-2810854 
  • หรือถ้าติดต่อที่ใดไม่ได้ ติดต่อที่ กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร สป. 02-6286607, 02-2828283,02 2811773 ,
    02-628-6600 , 02-2828285 โทรสาร 02-2828284
           

ปรับปรุงล่าสุด :16/7/2559 23:45:23