รูปแบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานและสถานศึกษา

การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในหน่วยงานและสถานศึกษา

 
 

รูปแบบที่ 1

สำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีการเชื่อมต่อขนาดเล็ก และใช้ในรูปแบบ LAN และ Wi-Fi

 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------

รูปแบบที่ 2

สำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาที่มีการเชื่อมต่อขนาดกลาง และใช้ในรูปแบบ LAN และ Wi-FI

 
 
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------

รูปแบบที่ 3

สำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาที่เชื่อมต่อขนาดใหญ่ และมีการทำเครื่อง Server รวมถึงมีการใช้ในรูปแบบ  LAN และ Wi-Fi

 
 
 
 
 

ปรับปรุงล่าสุด :12/7/2560 10:15:07