แผนการปรับเปลี่ยน IP Address ของหน่วยงาน กศน.

 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของหน่วยงานสังกัด สำนักงาน กศน. ที่ใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ต IP-VPN และ MPLS บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (MOENet) โดยมีรายละเอียดและกำหนดการดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล + ภาคกลาง จำนวน 68 แห่ง

        กำหนดการเปลี่ยน วันที่ 24 - 28 เมษายน 2560

ภาคตะวันออก จำนวน 28 แห่ง

       กำหนดการเปลี่ยน วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560

ภาคใต้ จำนวน 44 แห่ง

      กำหนดการเปลี่ยน วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560

ภาคเหนือ จำนวน 75 แห่ง

      กำหนดการเปลี่ยน วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560

 ภาคอีตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 93 แห่ง 

      กำหนดการเปลี่ยน วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยงานได้จากไฟล์ใน link ข้างล่างนี้

 

 *************************************************************

ทั้งนี้หน่วยงานสามารถติดต่อสอบถามหมายเลข IP Address ได้ดังนี้

ส่วนกลาง 02-2811773

กรุงเทพ-ปริมณฑลและภาคใต้ คุณสุภัสรีญา 062-459-1562

ภาคกลาง คุณณัฐวุฒิ 095-507-8563

ภาคเหนือ คุณภาณุภาคย์ 085-128-7775

ภาคตะวันออก คุณประสิทธิ์พร 085-972-1818

ภาคอีสานตอนบน คุณธานินทร์ 081-612-6182

ภาคอีสานตอนล่าง คุณอภิเชษฐ์ 084-014-8463

 

ปรับปรุงล่าสุด :25/4/2560 13:20:35