รูปอบรมเชิงปฏิบัติการฯ IPV6 2560

รูปภาพการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการระบบเครือข่าย IPV6 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ

 
 รุ่นที่ 1
 
 
 
รุ่นที่ 2
 
 
 
 รุ่นที่ 3
 
 
 
 
 รุ่นที่ 4
 
 
 
 รุ่นที่ 5
 
 
 
รุ่นที่ 6
  


ปรับปรุงล่าสุด :17/8/2560 10:54:15