ช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต MOENet


 
***************************************************************************************

ช่องทางที่ 1 Website

 
 
 

สามารเข้าไปแจ้งปัญหา ร้องเรียน ได้ที่ www.chk.moe.go.th และเลือกที่เมนู "ติดต่อเรา" โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

1. เลือกภูมิภาคที่ตั้งของหน่วยงานและสถานศึกษา เพื่อเป็นการติดต่อผู้ดูแลของแต่ละภูมิภาคโดยตรง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( รูปภาพที่ 1 )
 

2. กรอกข้อมูลที่จะแจ้งให้ครบถ้วน โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

   2.1 กรอกหัวข้อเรื่องที่จะแจ้งปัญหา

   2.2 ระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้ที่แจ้งปัญหา

   2.3 ระบุ Email ที่ใช้งานจริง เพื่อใช้ในการส่งปัญหา

   2.4 กรอกปัญหา โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ

        2.4.1 ชื่อ หน่วยงาน สถานศึกษา อำเภอ จังหวัด เช่น โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

        2.4.2 รายละเอียดเรื่องที่จะแจ้งปัญหา (ระบุปัญหาให้ชัดเจน)

        2.4.3 ชื่อผู้แจ้ง และเบอร์ติดต่อกลับที่สามารถติดต่อได้ทันที

   2.5 สามารถแนบไฟล์ หรือ รูปภาพ ประกอบกับการแจ้งปัญหามาได้ โดยการ upload ไฟล์ที่มีขนาดไม่เกิน 1 MB

   2.6 กรอกรหัสภาพในช่องที่กำหนด

   2.7 ตรวจสอบข้อมูลแล้วกด ส่งเมล์ 

 
 

 ( รูปภาพที่ 2 )

  เท่านี้ก็เสร็จสิ้นการแจ้งปัญหาผ่านเว็บไซต์แล้ว เมล์ดังกล่าวจะส่งไปหาผู้ที่ดูแลเครือข่ายของแต่ละภูมิภาคที่เลือกในช่องแรก


***************************************************************************************
 

 ช่องทางที่ 2 Telephone

 
 
 

      1. การแจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต MOENet ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ดังนี้

        - 0 2282 8283 , 0 2282 8285 , 0 2281 1773 , 0 2282 0854 , 0 2628 6600 , 0 2628 1445 และ 0 2628 6607

      2. ช่วงเวลาที่ให้บริการ

        - วันจันทร์ - ศุกร์ >> สาถมารถแจ้งได้ในเวลา 06.30น. ถึง 18.30น.

       - วันเสาร์ - อาทิตย์  >> สามารถแจ้งได้ในเวลา 07.00น. ถึง 18.00น.

     3. วิธีในการแจ้งปัญหาทาง รร. ต้องมีข้อมูลดังนี้

        3.1 ชื่อ รร. หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด

        3.2 ปัญหาที่จะแจ้งบอกข้อมูลปัญหาให้ชัดเจน และ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตว่าเป็นของผู้ให้บริการรายใด

        3.3 ระบุชื่อผู้แจ้ง , เบอร์ติดต่อ , และ Email เพื่อใช้ในการประสานงาน

 
***************************************************************************************
 

ช่องทางที่ 3 FAX

 
 
 

      1. ช่องทางนี้สามารถส่งเอกสาร หนังสือราชการ หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตมาได้ที่ เบอร์ 0 2282 8284

 
***************************************************************************************
 

ช่องทางที่ 4 Line Group

 
 

     1. กลุ่ม Line เป็นช่องทางการแจ้งปัญหาการใช้งาน หรือ สอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ้งจะเป็นออกเป็น 5 กลุ่ม line ตามภูมิภาคต่างๆ รายละเอียดดังนี้

       1.1 กลุ่ม LINE >>> กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ภาคใต้

 

ซึ่ง รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ภาคใต้ ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

       1.2 กลุ่ม LINE >>> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ซึ่ง รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

       1.3 กลุ่ม LINE >>> ภาคกลาง

 

ซึ่ง รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด ภาคกลาง ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       1.4 กลุ่ม LINE >>> ภาคตะวันออก

 

ซึ่ง รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในจำหวัด ภาคตะวันออก ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       1.5 กลุ่ม LINE >>> ภาคเหนือ


ซึ่ง รร. และ หน่วยงานที่อยู่ในจำหวัด ภาคเหนือ ดังรูป สามารถ Add Line ได้โดยติดต่อผู้ดูแลในแต่ละภาคหรือติดต่อที่ส่วนกลาง

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 ขั้นตอนการ Add LINE สามารถดูข้อมูลได้ที่ Link นี้ http://h1.co.th/line/

 
***************************************************************************************
 

ช่องทางที่ 5 Email 

 
 
 

   E-mail ที่สามารถติดต่อหรือแจ้งปัญหาการใช้งาน ได้ที่  moenet@moe.go.th

 ***************************************************************************************
 

ช่องทางที่ 6 Facebook

 
ชื่อกลุ่ม Facebook ในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการแจ้งปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต MOENet โดยสามารถขอเข้าร่วมได้ที่ "MoeNet-Services" โดยมีขั้นตอนดังนี้
 

       1. พิมพ์คำว่า MoeNet-Services ที่ช่องค้นหาของ Facebook แล้วกดค้นหา

 
 

       2. แล้วกดไปที่ปุ่ม "เข้าร่วม"

 
 
 
     

        3. หาก กดเข้าร่วม แล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เข้ากลุ่ม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2628 1445 หรือที่ Email : nutthawut@moe.go.th

***************************************************************************************
 
กลุ่มระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 

ปรับปรุงล่าสุด :15/5/2560 16:25:36