การขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ MOEMail

 แบบฟอร์มการขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวงศึกษาธิการ (@moe.go.th)

 

 สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ Link นี้ >>> (กดที่นี่ From use email : MOE Mail )

หรือที่ QR CODE ข้างล่าง นี้

 
 

ทั้งนี้ สามารถส่งแบบฟอร์มการขอใช้งานมาได้ที่

E-Mail : mailmoe@moe.go.th , kamoman57@hotmail.com หรือ Fax 0 2282 8284

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2628 6600 , 0 2281 1445


ปรับปรุงล่าสุด :12/7/2560 10:17:38