ระบบ PRTG สื่อดีแทนจานดาวเทียม

 

ระบบควบคุม ดูแล และจัดการระบบเน็ตเวิร์ค (PRTG Network Monitor)

 โครงการสื่อดีคู่จานดาวเทียม

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Link ดู Internet Traffic ของสถานศึกษา

1. กรุงเทพ-ปริมณฑล และภาคใต้

 กรุงเทพ-ปริมณฑล และภาคใต้ >>> Server 1

กรุงเทพ-ปริมณฑล และภาคใต้ >>> Server 2

 -------------------------------------------------------------------------------------

2. ภาคกลาง

ภาคกลาง >>> Server 1

ภาคกลาง >>> Server 2

 -------------------------------------------------------------------------------------

3. ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก >>> Server 1

ภาคตะวันออก >>> Server 2

-------------------------------------------------------------------------------------

4. ภาคเหนือ

 ภาคเหนือ >>> Server 1

ภาคเหนือ >>> Server 2

 -------------------------------------------------------------------------------------

5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภาคอีสานตอนบน >>> Server 1

ภาคอีสานตอนบน >>> Server 2

-------------------------------------------------------------------------------------

6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 ภาคอีสานตอนล่าง >>> Server 1

ภาคอีสานตอนล่าง >>> Server 2

 -------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 
 

ปรับปรุงล่าสุด :12/10/2560 16:16:01