รายงานผลการปรับเปลี่ยน IP Address ของหน่วยงาน กศน.


 
 
 

สรุปผลการปรับเปลี่ยน IP Address ของหน่วยงานสังกัด กศน.

สรุปผลการดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของหน่วยงานสังกัด กศน. ณ วันที่ 27  เมษายน 2560 รายละเอียดดังนี้
 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล + ภาคกลาง จำนวน 68 แห่ง (Success)

1. ได้ดำเนินการปรับเปลี่ยน IP Address ของหน่วยงาน กศน. ที่ใช้งานสื่ออินเทอร์เน็ต IP-VPN ที่อยู่ใน กรุงเทพฯและปริมณฑล+ภาคกลาง  แล้ว จำนวน 68 แห่ง
 
     - หน่วยงาน กศน. จังหวัดและอำเภอ ในส่วน กรงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน  16 แห่ง
 
     - หน่วยงาน กศน. จังหวัดและอำเภอ ในส่วน ภาคกลาง จำนวน 52 แห่ง
 
ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตาม Link ข้างล่างนี้
 
 
 
******************************************************

ภาคตะวันออก จำนวน 28 แห่ง กำหนดการเปลี่ยนวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 (In Progress)

 
 
 ******************************************************

ภาคใต้ จำนวน 44 แห่ง กำหนดการเปลี่ยนวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2560 (In Progress)

 
******************************************************

ภาคเหนือ จำนวน 75 แห่ง กำหนดการเปลี่ยนวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 (In Progress)

 
******************************************************

ภาคอีสาน จำนวน 93 แห่ง กำหนดการเปลี่ยนวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 (In Progress)

 
******************************************************
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงล่าสุด :3/5/2560 9:42:06