ข่าวและกิจกรรมRSS Feedเอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรมการบริหารจัดการเครือข่ายระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2559

ดาวน์โหลด

กระทรวงศึกษาธิการจะทำการ Block Bitorrent

กระทรวงศึกษาธิการจะทำการ Block Bitorrent

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายแล้วพบว่ามีบุคลากรที่ใช้งานผ่านเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการใช้งานเครือข่ายเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ ผ่านโปรแกรมและเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Bitorrent

อ่านเพิ่มเติม

การขอใช้งาน Port 22 (SSH)

การขอใช้งาน Port 22 (SSH)

หน่วยงาน/สถานศึกษาใดต้องการใช้งาน port 22 (SSH) กรุณาแจ้งที่ 02-2811773, 02-2828283, 02-2828285

อ่านเพิ่มเติม

การขอใช้งานระบบ GFMIS

การขอใช้งานระบบ GFMIS

หน่วยงาน/สถานศึกษาใดมีความประสงค์จะใช้งานระบบ GFMIS ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกระทรวงศึกษาธิการ โปรดติดต่อที่กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร โทร. 02-6286607, 02-6286600, 02-2828283, 02-2828285 โทรสาร 02-2828284

อ่านเพิ่มเติม