ข่าวและกิจกรรมRSS Feed

เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรมการบริหารจัดการเครือข่ายระหว่างวันที่ 5-19 สิงหาคม 2559

ดาวน์โหลด

กระทรวงศึกษาธิการจะทำการ Block Bitorrent

กระทรวงศึกษาธิการจะทำการ Block Bitorrent

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายแล้วพบว่ามีบุคลากรที่ใช้งานผ่านเครือข่ายของกระทรวงศึกษาธิการได้มีการใช้งานเครือข่ายเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ ผ่านโปรแกรมและเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ Bitorrent

อ่านเพิ่มเติม